quran

ﻣﻮﺕ ﮐﮯﺍﺛﺮﺍﺕ ﻧﻈﺮ ﺁﺋﮯ ﺗﻮ ﺍﺏ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﺎ

ﺷﮩﺮ ﻭﺍﻟﻮﮞ ﻧﮯ ﺍُﺱ ﮐﻮ ﺷﮩﺮ ﺳﮯ ﻧﮑﺎﻝ ﺩﯾﺎ، ﻭﮦ ﻭﯾﺮﺍﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﭼﻼ ﮔﯿﺎ، ﻭﮨﺎﮞ ﮐﻮﺋﯽ ﺁﻧﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﻭﺍﻻ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﺎ، ﺣﺎﻻﺕ ﮐﯽ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﮯ ﺟﺐ ﺟﮭﭩﮑﺎ ﺩﯾﺎ