Sago dana

ﻣﻮﺗﯿﻮﮞ ﺟﯿﺴﯽ ﻏﺬﺍ ﺳﺎﮔﻮﺩﺍﻧﮧ ﻣﯿﮟ ﭼﮭﭙﮯ ﮨﯿﮟ 8 ﺻﺤﺖ ﮐﮯ ﻓﻮﺍﺋﺪ

ﺳﺎﮔﻮ ﺩﺍﻧﮧ “،
ﺳﺎﮔﻮ ” ﻧﺎﻣﯽ ﺩﺭﺧﺖ ﮐﺎ ﭘﮭﻞ ﮐﮩﻼﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺴﮯ ﻣﻼﮐﻮ ﮐﮯ ﺟﺰﯾﺮﻭﮞ ﻣﯿﮟ ﺑﻮﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﺍﺱ ﮐﮯ ﻋﻼﻭﮦ ﺳﺎﮔﻮ ﺩﺍﻧﮧ New Guinea ﻣﯿﮟ ” ﺳﺎﮔﻮ ﭘﺎﻡ ” ﮐﮯ ﺩﺭﺧﺘﻮﮞ ﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔ﯾﮧ ﻣﻮﺗﯿﻮﮞ ﮐﯽ ﻃﺮﺡ ﺩﺍﻧﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻨﮩﯿﮟ ﺩﻭﺩﮪ ﯾﺎ ﭘﺎﻧﯽ